Buster’s Verden

Buster’s Verden

Buster’s Verden er vores døgninstitution, som du kan læse mere om på følgende side.

Målgruppe

De forskellige tilbud, som vi kan tilbyde retter sig mod følgende målgrupper:

– Ledsagede eller uledsagede flygtninge i alderen 8 – 18 år, der er kommet til Danmark med opholdstilladelse efter § 7 eller § 9 i Udlændingeloven.
– Indvandrere, der på grund af omsorgssvigt, ikke kan være i hjemmet.

Vi modtager ikke aktive misbrugere.

Skøn beliggenhed med boldbane og sø

Huset er beliggende i naturskønne omgivelser i byen Mundelstrup ved Aarhus. Selve huset er på 250 m2 fordelt på to plan. De unge bor på eneværelser, som har en størrelse på 10-16 m2. Herudover deler de unge fælles opholdsrum og køkken samt to badeværelser. Der er endvidere et personalekontor i huset.
Husets udenomsarealer består af en sø, hvor der kan fiskes, en stor græsplæne med flere frugttræer, en boldbane, bålsted mv., som giver en rig mulighed for at udfolde sig fysisk.
I lokalområdet er der forskellige idrætsforeninger, gode indkøbsmuligheder, forskellige folkeskoler og en ungdomsklub. Der er gode busforbindelser tæt på ejendommen til Aarhus samt de to nærliggende byer Tilst og Sabroe.

Aktiviteter

Vi vægter en aktiv fritid højt. Derfor har vi et stort fokus på at beboerne deltager i det lokale foreningsliv. De unge vil blive tilbudt et medlemskab i det nærliggende fitnesscenter, som kan benyttes individuelt eller sammen med personale (vi har faste træningstider). Ligeledes vil vi præsentere de unge for de muligheder, som de forskellige foreninger i området udbyder.
Der vil i weekender og ferier blive arrangeret ture ud af huset med fokus på at arbejde med handleplansmålene. Samtidig har turene også det formål at være med til at øge de unges kendskab til Danmark herunder dansk kultur og det danske samfund.

       

Pædagogisk arbejde og behandling

Socialrådgiveren fra den anbringende kommune laver ved anbringelsen en handleplan. Handleplanen udarbejdes igen efter tre måneders ophold og herefter løbende hver sjette måned. Ud fra handleplanen udvælger kontaktpædagogen fra Buster’s Verden tre-fire udviklingsmål, som beskrives i en udviklingsplan. Hvis et mål er opnået kan der påbegyndes at arbejde med et nyt mål fra handleplanen. Vi bruger metoden LØFT (Løsningsfokuseret Tilgang) som grundskabelon til at arbejde med udviklingsmålene.

Udviklingsmålene bliver evalueret hver måned ud fra scorerne 0-4. Vi benytter journalsystemet Planner4you til at dokumentere hvordan, at vi arbejder med de pædagogiske processer i udviklingsplanerne. Ud fra de månedlige evalueringer vurderer vi hvorvidt, at den pædagogiske indsats er virkningsfuld.

Efter modtagelsen af et barn eller en ung laves der efter den tredje måneds ophold en statusbeskrivelse i ICS til den anbringende myndighed. Efterfølgende gives statusbeskrivelsen hver sjette måned til den anbringende myndighed.

Takst

Pr. døgn: kr. 2525,- (fratrukket refusion og indirekte moms)

Pr. måned: kr. 80.500,-