Metoder

Vi laver pædagogiske udviklingsplaner for det enkelte barn eller unge med udgangspunkt i handleplansmålene. Vores standardiserede pædagogiske udviklingsplaner er udviklet så medarbejderne automatisk får fokus på vores to overordnede pædagogiske metoder: Pædagogisk Idræt samt Løsningsfokuseret Tilgang. Ved behov kan metoderne ændres, så de passer til den anbringende myndigheds ønske for håndtering af handleplaner og statusrapporter.
Mængden af evidensbaseret forskning inden for vores område er begrænset. Derfor føler vi os forpligtet til at være medskabere af og undersøgende i forhold til hvilke pædagogiske indsatser, der er virkningsfulde i det fremadrettede arbejde. Vi er derfor meget interesserede i at samarbejde med studerende på diverse uddannelser om at udvide forskningen på området. Særligt har vi interesse i at samarbejde med kandidatstuderende indenfor områderne pædagogik, psykologi, antropologi, sociologi, sundhed og idræt.