Løsningsfokuseret tilgang

Løsningsfokuseret tilgang

Løsningsfokuseret Tilgang (LØFT), som vi bruger til at lave behandlings- eller udviklingsplaner efter, er udviklet af de to psykologer Peter De Jong og Insoo Kim Berg. Metoden bruges til at drage læring af fortidens succeser i stedet for fortidens nederlag. Det skal føre til at have fokus mod fremtidens mål.

Metoden kan anvendes i både udviklingsprocesser, samtaler, konflikthåndtering og facilitering.
LØFT udfordrer ved ikke at levne meget plads til analysere og diskutere problemer. Problemer og løsninger behøver ikke altid at hænge sammen. Opfordringen går på at fokusere på det, som vi gerne vil have: løsninger.

Hvordan metoden passer til målgruppen?
LØFT er en god metode i forhold til vores brugere, det mener vi, da brugerne har rigtig mange ressourcer som kan komme i spil. De ressourcer kan dog risikere at blive overset fx på grund af manglende danske sprogkundskaber hos brugerne. Her er LØFT en meget anvendelig metode, da omdrejningspunktet er at fokusere på ressourcerne hos den enkelte og ikke fejl, mangler eller andre problemstillinger.
Vi mener, at det er med til at opbygge den unge og dennes selvværd på en respektfuld og anerkendende måde samt, at de i højere grad kan lykkes ved, at vi bygger videre på deres succeser og kompetencer.
Fremgangsmåden er derfor at finde ressourcerne hos den enkelte og gennem ressourcerne at kunne udvikle realistiske, specifikke, målbare og tidsbegrænsede mål, som kan opnås. Gennem vores samtaler med brugerne er vi optaget af fremtiden for det enkelte individ – og ikke den fortid, som de ønsker at forlade.