Nada (øreakupunktur)

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association (NADA) og er akupunktur, som gives ved øret. Som metode er NADA-øreakupunktur velegnet til vores brugere af flere årsager. Øreakupunkturen kan være med til at give den unge ro til at slappe af, tænke klart samt fokusere på de elementer, som er vigtige for vedkommende. Samtidig er NADA en god metode til at styrke kroppen og sindet til at kunne udvikle sig yderligere. Der kan med NADA blive frigivet positiv energi i kroppen hos modtageren af behandlingen, som skal være med til at styrke selvtilliden og troen på dem selv. Metoden skal med andre ord være med til at frembringe ressourcerne hos den enkelte unge. Eventuel uro i kroppen kan også blive dæmpet ved at anvende NADA. Det kan være medvirkende til, at de unge opnår en bedre nats søvn, som er forudsætningen for en god og meningsfuld hverdag den efterfølgende dag. NADA kan have en positiv effekt ved forskellige problemstillinger som:

– Søvnproblemer
– En generel uro i kroppen/svært ved at falde til ro
– Koncentrationsbesvær
– Stress og udbrændthed
– Hyperaktivitet
– Hjælpe ved forskellige former for sorgprocesser

NADA er et frivilligt tilbud de unge, og de bestemmer derfor selv om de ønsker at tage imod det eller ej. Behandlingen udføres udelukkende af uddannet personale. Vores forskellige tilgange og tilbud til de unge centrerer sig derfor om, at de unge skal få ressourcerne frem i dem selv. For ved at få dem frem er det vores ønske, at vi i fællesskab kan skabe den fremtid, som den unge ønsker at opnå. Dermed dannes fundamentet for, at de senere i livet kan varetage en selvstændig voksentilværelse.