Vi udvikler børn og familier

Børn og familier

I Mind-Move tilbyder vi en pædagogisk indsats til:

  • Hele familien
  • Flygtningebørn der lever i en familie

Familiekonsulenterne

Familier som kommer til Danmark som flygtninge fra lande med en anden kultur kan have et behov for støtte. En støtte til at tilpasse sig den danske model for forældreansvar og opdragelse. For at sikre børnene en god start på livet i Danmark kan Mind-Move tilbyde en tidlig forebyggende indsats i form af familiekonsulenter. Familiekonsulenterne har fokus på at få hverdagen i en familie til at fungere – både sammen og hver for sig.

Vi handler ud fra socialrådgivernes handleplaner, med en særlig opmærksomhed på at få tilværelsen i hjemmet, lokalsamfundet og på arbejdsmarkedet til at fungere.

Følgende punkter er eksempler på forskellige aktiviteter, som vi kan hjælpe med:

  • God start når børnene skal i daginstitution og skole
  • Fokus på sundhed fx i form af søvn, motion, kost og madpakker
  • Hjælp til opstart af aktiviteter i lokalsamfundet og i det danske foreningsliv
  • Forståelse for hvorfor de danske kvinder er på arbejdsmarkedet
  • Finde ud af hvordan de offentlige transportmidler virker
  • Snakke om køns- og forældreroller i Danmark
  • Hvordan man får et hverdagsliv til at fungere, når begge forældre er på arbejdsmarkedet

Takst:

Afhænger af støttebehovet hos familierne og aftales i hver enkelt sag. Er der tale om flygtningefamilier, kan der søges refusion på indsatsen.

Kun til børnene

Vi tilbyder en særlig indsats overfor børn og unge, der er kommet til Danmark som flygtninge. De unge mødes i både grupper og enkeltvis med jævnaldrende flygtninge. Formålet med de aktiviteter er blandt andet at udvide børnenes begrebsverden, tale om socialisering og venskaber samt at understøtte en positiv identitetsdannelse i Danmark.

Takst:

Aftales særskilt i hver enkelt sag. Der kan søges refusion for samtlige udgifter.