Anbringelse på eget værelse

Anbringelse på eget værelse fx i en studiebolig, værelse eller ungdomsbolig er typisk et valg til den selvstændige og selvhjulpne unge, der dog stadig har brug for hjælp i mindre omfang.

Vi kan tilbyde støtte-kontaktpersonstøtte eller mentorstøtte til unge, der bor alene.

Kontaktpædagogerne arbejder ud fra handleplansmålene, der er fastsat af socialrådgiver men hele tiden med henblik på, at den unge skal blive selvforsørgende, ud fra de forudsætninger vedkommende har.

Ofte i samarbejde med UU vejleder laves en handleplan i forhold til, om den unge er uddannelses- eller arbejdsparat og der arbejdes hen imod en selvstændig voksentilværelse.

 

Kontaktpædagogerne arbejder som udgangspunkt i weekenderne samt i eftermiddags- og aftentimerne. Der er endvidere en døgntelefon, hvor de unge kan komme i kontakt med personale ved akut opståede situationer.