Støtte-kontakt person

Støtte-kontakt person eller Mentor støtte

Vi kan tilbyde støtte-kontaktpersonstøtte eller mentorstøtte til unge, der bor alene.

Move-on er et støtte-kontaktperson tilbud til unge flygtninge, der er flyttet i egen lejlighed og har brug for pædagogisk bistand til at cope deres liv i Danmark. Målet er, at de bliver selvforsørgende og ressourcestærke unge mennesker, som kender til danske samfundsværdier, kultur og levevis – og derfor kan begå sig succesfuldt i det danske samfund.

Kontaktpædagogerne arbejder ud fra handleplansmålene, der er fastsat af socialrådgiver men hele tiden med henblik på, at den unge skal blive selvforsørgende, ud fra de forudsætninger vedkommende har.

Ofte i samarbejde med UU vejleder laves en handleplan i forhold til, om den unge er uddannelses- eller arbejdsparat og der arbejdes hen imod en selvstændig voksentilværelse.

Kontaktpædagogerne arbejder som udgangspunkt i weekenderne samt i eftermiddags- og aftentimerne. Der er endvidere en døgntelefon, hvor de unge kan komme i kontakt med personale ved akut opståede situationer.